Bestyrelsen for 2018-2019

Formand: Thor Schliemann

Kasserer: Sune Groth

Næstformand: besluttes i maj

Medlem: Allan Svendsen

Medlem: Jan Nielsen

Medlem: Torben Rasmussen

Suppleant: Charlotte Groftved

Revisor: Betty Kirstein og Lillian Gambill

Revisorsuppleant: Dorthe Petersen


Kontakt til bestyrelsen sker til formanden – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Skriv et svar