Bestyrelsen for 2019-2020

Formand: Thor Schliemann

Kasserer: Torben Rasmussen

Næstformand: besluttes i maj

Medlem: Allan Svendsen

Medlem: Jan Nielsen

Medlem: Torben Rasmussen

Suppleant: Sune Groth

Revisor: Betty Kirstein og Lillian Gambill

Revisorsuppleant: Dorthe Petersen


Kontakt til bestyrelsen sker til formanden – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Skriv et svar