2014 nyt om – Byggeri på Sundbyvang – Langhuset

Besked fra Købehavns Kommune

Kære naboer til Sundbyvang

For en god ordens skyld får I lige en mail med en status på byggesagen på Langhuset Radisevej 2-8, da I jo nok har lagt mærke til, at der er begyndt at skyde pavilloner og byggeplads op på plænen foran Langhuset.

Pavillonerne opsættes til genhusning af de funktioner , der er i stueplan , nemlig hjemmepleje, dagtilbud og ældreklub . D e n resterende del opsættes som skurvognsby for byggefolkene /byggepladsen . Skurvognsbyen skal stå der i hele byggeperioden frem til juni 2015, men pavillonerne med genhusningen af stueetagen kun skal stå der ca. 6 måneder.

Der må I byggeperioden påregnes ekstra trafik omkring byggepladsen. I må endelig spørge på pladsen eller skrive til mig, hvis I vil vide mere om byggeriet.

God sommer.
Med venlig hilsen

Ditte Aasborg
Kontoret for Byggeri og Kontrakt
Socialforvaltningen
yk62@sof.kk.dk
mobil 24 92 97 70
Bernstorffsgade 17, 5. sal
1592 København V

1 thought on “2014 nyt om – Byggeri på Sundbyvang – Langhuset

 1. 26. april 2015 Sidste nyt om indflytningen i Langhuset

  Nu er tiden gået rigtig hurtigt her til sidst og det er faktisk sådan at indflytningen sker i løbet af den næste uge.

  Der flytter 16 unge ind på 1. og 2. sal. på 1. sal ligger ungetilbuddet over den sociale hjemmepleje. Adressen er Radisevej 6.

  De resterende ungepladser indflyttes efterhånden i løbet af 2015-16. De unge kommer fra et midlertidigt tilbud i Brønshøj. Den lokale leder er Marianne Søndergaard og Christian Alvang Jespersen. Hvis I vil vide mere om tilbuddet og/eller snakke videre om naboskabet kan I ringe til Marianne eller Christian på 2170 1645 eller 2117 1130.

  På 1. sal flytter 2 dagtilbud for autister ind. Adressen er Radisevej 2. Det ene tilbud kommer fra fussingevej 17 og det andet fra Lærkevej i nordvest. Ledelsen af de to tilbud er allerede ledere af tilbud på sundbyvang så dem kender nogen af jer. Lederne er Vibeke Jessen og Mads Boholdt Hansen.

  Hvis I vil vide mere om autisttilbuddene og/eller snakke videre om naboskabet kan I ringe til Vibeke eller Mads på 3530 3331 eller 2764 1775.

Skriv et svar