3 tanker om “Nyhedsbreve fra ABA (arkiv)

  1. Klimatilpasning og skybrudssikring på Amager

    De seneste års bestræbelser på at klimatilpasse og sikre mod oversvømmelser ved skybrud fortsætter. Københavns Kommune har prioriteret området, hvilket også gælder forsyningsselskabet HOFOR, der økonomisk støtter løsninger til at aflede overfladevand fra regnskyl lokalt (LAR). Støtten gælder til individuelle løsninger på grundene, men også til fællesløsninger, fx på grundejerforeningsniveau på private fællesveje mv.

    Hvad angår fællesskabsløsninger er der bl.a. tænkt i baner ad ”Grøn klimavej”. I samarbejde med Københavns Kommune og HOFOR gennemfører et fællesskab mellem lokaludvalgene ”Øst” og ”Vest”, Miljøpunkt Amager og Sundbyernes Grundejerforenig en ”Klimakonkurrence”, hvor ejere og foreninger på private fællesveje m.fl. kan indsende løsningsforslag til grøn klimavej til bedømmelse. Læs mere på Sundbyernes Grundejerforenings hjemmeside.

Skriv et svar