Parkerings udvalg

Udvalget udfærdiger rammer og regler for parkeringsrestriktioner.

Udvalget begynder deres arbejde med at definere opgaven mere præcist.

Tovholder: ?

Vi skal have fundet en tovholder. Det vil sig at du samler folk og koordinere nogle møder. Et slag på tasken, forventes der afholdt ca. 5 møder i år. Alle aktiviteter orienteres og koordineres med den siddende bestyrelse.

Tilmelding til udvalget: jeg vil gerne deltage

Status: Thor har været i dialog med Københavns kommune om mulighederne. Mulighederne er ret god, da vi inden for lovens rammer har rimelige muligheder for selv at definere parkeringsforhold for kvarteret.

Inspiration:  Parkeringsforhold i København

Udkast til rammer for parkeringsordning for Private Fællesveje
Dansk lovgivning, har givet mulighed for, at Private Fællesveje kan oprette private parkeringsordninger for grundejerforeninger og for besøgende parkanter, som parkerer på grundejerforeningens veje.

Ved en normal parkeringsmodel, kan grundejerforeningen bestemme om andre end grundejere, skal betale for at parkere, om parkeringen skal være tidsbestemt med nogle timer eller en anden løsning.

Det er normalt gratis for beboere at parkere. Foreningen kan også vælge, at der skal betales et gebyr for grundejere. Vi skal finde en model som vi finder optimal for vores kvarter.

Der er dog mange andre fordele, udover at begrænse parkering og færdsel på vejen. Når vi som grundejerforeningen har en parkeringsindtjening, skal den momsregistreres. Grunden til dette er, at der skal betales moms af den indtægt som parkeringsordningen vil give, og samtidig kan momsen for alle de omkostninger foreningen har i dag og fremtidig modregnes, lige som en normal virksomhed kan.

Momsbelagte omkostninger som vejrenoveringer, snerydning, brøndrensning, skybrudssikring og general vedligeholdelse, vil kun udgøre 80 % af de omkostninger jeres grundejerforening ellers måtte betale.

Det vil derfor være en fordel, at momsregistrering sker hurtigt, således at jeres besparelse sker umiddelbart fra registreringstidspunktet.