Parkerings udvalg

Status: Forslag til Parkeringsregulering blev behandlet på Ekstraordinær generalforsamling november 2017.

Oplægget blev drøftet på generalforsamlingen, hvor man i hovedtræk kan konkludere følgende:
Tendenser mht. parkeringsgener er endnu ikke af en karakter, der generer medlemmerne i et omfang der behøves regulering.

Erfaring fra andre områder der har parkeringsregulering, hvor man har bedt om regulering af en kontrollerende virksomhed ind i området, har det ændret en bedre stemning til noget mindre behageligt.

Forslaget blev nedstemt.

Materialet fremlagt på ekstraordinær generalforsamling gemmes til eventuel senere anvendelse.

http://www.husejerforeningen-aba.dk/wp-content/uploads/2017/10/2a_Parkeringsregulering_Regler_af_2017.pdf