Affaldshåndtering

(Denne side er ved at blive opdateret)

Københavns Kommune containere til sortering og genbrug af affald i kvarteret.

Kort over affalds containere - aug. 2017

Kort over affalds containere – aug. 2017

  • Rød markering: Pap og Papir containere
  • Blå markering: Elektronikaffald
  • Lilla markering: Plast (hård og blød) (ikke PVC)
  • Gul: markering: Metal
  • Grøn: Glas container

Se også kommunens sider for affald, hvor du blandt andet finder kommunens Nem Affaldsservice.

Fælles pap og papir containere

600 L Pap og Papir containere er finder du på kommunens Nem Affaldsservice på hhv.

Du får overblik af standpladsens containere og de respektive ejendomme affaldsansvarlige (dig) kan bede om tømning, især ved glemt tømning.

Andre containere

Der er i vores område opsat beholdere for, Elektronikaffald (komfurer o.lign. stilles ud som storskrald, – Plast (ikke PVC) og for Metal

Beholderne er placeret på bagstien til Oxford Alle – gå ind mellem Oxford Alle nr. 14 og 16 eller mellem 30 og nr. 32. Beholderne betyder, at vi nu skal sortere vores affald noget mere, men samtidig, at vi nu kan komme af med blikdåser, gamle radioer, brødristere med mere på en miljørigtig måde.

Beholderen for aviser og ugeblade står på bagstien mellem Hyacintvej og Oxford Alle og lidt efter indgang til bagsti ved Oxford Alle nr. 14 og 16.

Dagrenovation afhentes 1 gang ugentlig.
Dagrenovationen er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra.

Haveaffald og storskrald
Se kommunens sider for affald.

Haveaffald er planter og plantedele, herunder nedfaldsfrugt og grene m.m. fra træ-beskæring, som stammer fra vedligeholdelse af haven. Haveaffald er ikke grene, stubbe og stammer med en længde på over 120 cm og en diameter større end 10 cm. Det skal afleveres som storskrald.

Storskrald er kasseret indbod – men ikke byggeaffald. Storskrald omhandler også pap og karton (skal bundtes) samt elektronikaffald, som ikke kan være i beholderen for elektronikaffald. Bind pap sammen i håndterbare bundter.

Farligt affald og PVC og imprægneret træ kan du læse mere om i kommunens vejledning for sortering af affald. Se kommunens sider for affald.

Datoer for afhentning af storskrald og haveaffald. Se kommunens sider for affald.

For såvel haveaffald som storskrald må det ikke placeres på fortov før aften før afhentningen.

Skriv et svar