Udvalget for forhaver, baghaver og facader

(Siden er under opdatering – Nyt udvalg dannet ved generalforsamlingen 2020)

Udvalget udfærdiger rammer for hvordan vores forhave, baghave og facade, kan og bør tage sig ud. Udvalget begynder deres arbejde med at definere opgaven mere præcist.

Resultat af farvearkæologisk undersøgelse af døre:

Døre på Hyacintvej har været igennem en undersøgelse, som er udført på foranledning af ABA og tegnestuen KANT arkitekter. Formålet er at få kendskab til hoveddørenes ældste farveholdning. Undersøgelsen er udført i december 2017.

Flügger har en farvepalette til renoveringsopgaver. De har en god “københavner grøn” og en “svensk rød” der passer til vores huses hoveddør.

Udskiftning af vinduer

Husejerforeningen ABA – regler for udskiftning af vinduer, læs mere her udskiftning af vinduer.

Dokumenter af mulig interesse:

Regler for vinduer: regler_for_vinduer.pdf

Facade censur:facadecensur_-_V8113.pdf