Udvalget for forhaver, baghaver og facader

Udvalget udfærdiger rammer og eventuelt regler for hvordan vores forhave, baghave og facade, kan og bør tage sig ud.

Udvalget begynder deres arbejde med at definere opgaven mere præcist.

Tovholder: Jacob, Valmuevej

Vi skal have fundet en tovholder. Det vil sig at du samler folk og koordinere nogle møder. Et slag på tasken, forventes der afholdt ca. 4 møder i år. Alle aktiviteter orienteres og koordineres med den siddende bestyrelse.

Resultat af farvearkæologisk undersøgelse af døre

Døre på Hyacintvej har været igennem en undersøgelse, som er udført på foranledning af ABA og tegnestuen KANT arkitekter. Formålet er at få kendskab til hoveddørenes ældste farveholdning. Undersøgelsen er udført i december 2017.

Flügger har en farvepalette til renoveringsopgaver. De har en god “københavner grøn” og en “svensk rød” der passer til vores huses hoveddør.

Dokumenter af mulig interesse:

Regler for vinduer: regler_for_vinduer.pdf

Facade censur:facadecensur_-_V8113.pdf