Affaldshåndtering

Affald er en af vore dages største udfordringer i bybilledet. Som husejer er det din pligt og dit ansvar, at leve op til de enhver tid gældende regler for affaldshåndtering i Københavns Kommune. I husejerforeningen gør vi en indsats for at vi alle, såvel husejere som øvrige beboere, sørger for at holde vores skønne område rent og ryddeligt.

Som husejer og beboer skal du derfor være bevidst om at følge de til enhver tid gældende regler der er for kommunens affaldshåndtering. Her er et link til information om Affaldshåndtering i Københavns Kommune.

Nem-affaldsservice – giver overblik over aftaler

Hver ejendom har som udgangspunkt individuelle aftaler om afhentning af affald med kommunen.

Man kan få overblik over aftalerne via Københavns Kommunes Nem Affaldsservice. Her indtaster man sin adresse, og får adgang til en kalender med datoer og opsamlingssteder for de forskellige typer affald. Man kan også printe en PDF til opgangen, bestille SMS-notifikationer og endda kopiere et link til en abonnementskalender ind i kalenderen på sin smartphone.

Frivilligt samarbejde mellem naboer

Man kan evt. indgå aftaler om samarbejde med andre husejere/naboer, f.eks. om at dele en container til papaffald. Har du og dine naboer planer om at indgå et samarbejde, skal I kontakte kommunen for en aftale.

Håndtering af storskrald

Håndterer du dit storskrald forkert bliver det ikke afhentet. Med øget fokus på genbrug, miljø og sikkerhed ændrer kommunen også iblandt i reglementet. På kommunens hjemmeside om storskrald er det nøje beskrevet, både hvad der beregnes som storskrald – og endnu vigtigere måske – også hvad der ikke beregnes som storskrald. Har du uafhentet storskrald er det dit eget ansvar at køre det til genbrugspladsen.

Storskrald afhentes hver 3. måned, og hentes fra kl. 7 om morgenen. I følge kommunens regler er det tilladt at stille storskrald ved standplads fra aftenen før dagen der afhentes storskrald. Regler for kategorier, pakning, sikkerhed og aflevering skal selvfølgelig følges. Husk at tjekke at dit affald faktisk er blevet fjernet.


Herunder finder du 5 hurtige tip til din affaldshåndtering:

Tip 1: Fællescontainere til pap, papir, plast/mad- og drikkekartoner, elektronik, metal og glas

Vi har fællescontainere til visse typer affald nogle centrale steder i området. Der er dog kun plads til få fællescontainere og kapaciteten er derfor ikke beregnet til at alle ejendomme kan benytte fællescontainerne. Vi er derfor afhængige af af mange ejendomme har containere til de fleste typer affald på deres eget område.

Fællescontainere findes på

 • Bagstien ved Amagerbrogade til
  • Pap, plast samt plast/mad- og drikkekartoner
 • Indkørslen mellem Oxford Allé 14 og Oxford Allé 16 til
  • Pap, plast samt plast/mad- og drikkekartoner
  • Småt elektronik og metal
 • Hjørnet af Amagerbrogade 204 til
  • Glas

Tip 2: Tømning af containere

Du kan læse mere om tømning af de forskellige containere samt afhentning af storskrald, farligt affald m.m. på NemAffaldsservice. For nærværende gælder f.eks. følgende tømningsintervaller:

 • papcontainere tømmes hver uge
 • papircontainere tømmes hver 2. uge
 • storskrald afhentes hver 3. måned

Tip 3: Vådt pap, pizzabakker og anden mademballage er ikke papaffald – og flamingo er ikke plastaffald

Pap skal være tørt og fri fra madrester. Buk, fold, skær og tramp dit pap, så det fylder mindst muligt – og der også er plads til naboens! En overfyldt container betyder, at pappet kan blive vådt. Og så er det ikke længere papaffald, men sorteres med dagrenovation eller storskrald.

Da papcontaineren tømmes hver uge henstiller vi til tålmodighed med afskaffelsen af pap. Er papcontaineren fuld må du opbevare det på matriklen til næste tømning.

Tip 4: Plast er ikke bare plast

Plastaffald er både blød og hård plast, og siden årsskiftet 2022 skal også mad- og drikkekartoner sorteres som plast. En almindelig misopfattelse er, at også flamingo er plast – men det er det ikke. Kig også efter om dine chips- og kaffeposer er lavet af 100% plast – er de ikke de, sorteres de som restaffald.

Tip 5: NYT! Storskrald for beboere på Amagerbrogade

Som noget nyt kan beboerne på Amagerbrogade nu stille storskrald og juletræer ud til bagstien. Check Nem Affaldsservice for din adresse – og klik på ikonet for affald du ønsker at komme af med for at se din standplads


Da forholdene kan ændres uden bestyrelsens vidende bedes du tjekke aftale for din adresse her: Nem Affaldsservice.

Ureglementeret affald – regning bliver sendt videre til husejerne

Bestyrelsen påser på vegne af foreningen at affaldet håndteres korrekt, så det ikke ender til gene for andre beboere, til skade for nærmiljøet eller mistanke om rottefælder.

Hvis bestyrelsen må skride ind og bringe forhold i orden, f.eks. ved storskrald som er ureglementeret placeret eller som ikke er håndteret ved afhentningen fordi affaldet ikke opfylder kravene, vil evt. udgifter til bortskaffelse af affald blive opkrævet hos ansvarlige husejer(e).