Snerydning

Snerydning Vores tidligere formand – Frank – står for sneryddertjansen.
Frank vurderer selv, hvornår der skal fejes. Dog fejes der normalt IKKE under snefald eller hvis vejrudsigten melder om begyndende snefald inden for den næste time.
Der saltes IKKE på fortove eller stier. Det eneste sted, der saltes kan være på området omkring anlæg med pigen.

Det skal understreges, at det fortsat er den enkelte grundejers ansvar og pligt, at vej, fortov og stier ud for egen grund er ryddet for sne og saltet eller gruset
Hverken Frank eller Husejerforeningen kan gøres ansvarlig for manglende snerydning, saltning eller grusning.

Du kan se mere om bl.a. ansvaret for snerydning her.

Skriv et svar