Snerydning

Snerydning

Det er den enkelte grundejers ansvar og pligt, at vej, fortov og stier ud for egen grund er ryddet for sne og saltet eller gruset.

Du kan se mere om bl.a. ansvaret for snerydning her.