Referat og bestyrelse – Ordinær generalforsamling 2024

AI-genereret billede fra bestyrelseslokalet

Tak for en god og effektiv generalforsamling.

Link til referat og bilag

Bestyrelsesoversigt

 • Forperson: Jannie Vestergaard
 • Kasserer: Torben Rasmussen
 • Medlemmer:
  • Inga Adamsone
  • Eric Engesgaard
  • Mikael Zebbelin Poulsen
 • Suppleanter til bestyrelsen:
  • Palle Gettermann
 • Revisor:
  • Betty Kirstein
  • Allan Svendsen
 • Revisorsuppleant:
  • Dorte Petersen

Kontakt til bestyrelsen sker til forperson – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Medlemmer af husejerforeningen indkaldes hermed til årets ordinære generalforsamling d. 23. april kl. 18, Radisevej 2 (Seniorklubben)

Dagsorden jfr. § 7 er som følger

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
 4. Rettidigt indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af honorar til forperson og kasserer samt fastsættelse af kontingent
 6. Valg af forperson for bestyrelsen – Jannie Vestergaard genopstiller gerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsesmedlemmer: Mikael Zeppelin Poulsen, Eric Engesgaard og Inga Adamsone genopstiller gerne
 8. Valg af kasserer (på valg ulige år)
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsupppleant
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 21 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest 2. april. Forslag kan sendes til post@husejerforeningen-aba.dk eller afleveres på adressen: Amagerbrogade 210B, 2., 2300 København S. Rettidigt indkomne forslag meddeles medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 15. april.

Der er indkommet ét rettidigt forslag til behandling under pkt. 4 – bilag 1

Der vil sædvanen tro blive serveret et stykke smørrebrød og en vand eller en øl til de fremmødte efter generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding via linket her: eller til post@husejerforeningen-aba.dk eller gennem brevsprækken på Amagerbrogade 210B, 2. Ved tilmelding angives navn, matrikelnummer og adresse. Seneste tilmelding af hensyn til forplejningen er fredag 19. april.

Hver matrikel er velkommen til at deltage med flere personer til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er administrator for matriklen.

Efter generalforsamlingen vil der blive holdt informationsmøde om bl.a. status på den private parkeringsordning. Har du ønsker om emner til informationsmødet, kontakt gerne bestyrelsen på mailen angivet ovenfor.

Velkommen til årets generalforsamling!

Rigtig god påske!

Vel mødt!

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om indførelse af privat parkeringsordning – februar 2024

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19.00
Indkaldelse finder sted i henhold til foreningens vedtægter §8
Sted: Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for at behandle forslag fra bestyrelsen om indføring af privat parkeringsordning i husejerforeningens område.

Dagsorden

Valg af dirigent

 • Behandling af forslag om privat parkeringsordning
 • Forslag til afstemning

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at forhandle og indgå aftale med privat udbyder om parkeringsregler og parkeringskontrol i de dele af vores område, som ligger udenfor Københavns kommunes parkeringszone. Oplæg med baggrund og eksempler på parkeringsregler vil blive fremsendt senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Baggrund til forslaget

Bestyrelsen for Arbejdernes Byggeforening Amager stiller forslag

om at indføre privat parkeringsordning i området.

Vi har i vinteren 2023-2024 afholdt to informationsmøder med godt fremmøde og gode diskussioner om parkeringsforholdene i vores område, hvor også muligheder og eventuelle vilkår for en privat parkeringsordning er blevet diskuteret og modtaget positivt.

Efter at have arbejdet videre med input fra de to møder, indstiller bestyrelsen nu forslag til at indføre privat parkeringsordning.

Oplæg med baggrund og eksempler på parkeringsregler kan læses her.


Der vil blive serveret en vand eller en øl til de fremmødte.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding via linket her eller til post@husejerforeningen-aba.dk eller gennem brevsprækken på Amagerbrogade 210B, 2. Ved tilmelding angives navn, matrikelnummer og adresse.

Hver matrikel er velkommen til at deltage med flere personer til generalforsamlingen. Seneste tilmelding er af hensyn til forplejningen fredag d. 23. februar.

Stemmeberettiget er administrator for matriklen.

Velkommen!

Mvh. Bestyrelsen

Referat og ny bestyrelse – Ordinær generalforsamling 2023

Tak for en god og effektiv generalforsamling. Link til Referat GF 2023, Regnskab 2022, Balance 2022, Budget 2023, Bestyrelsens beretning 2023 og Vedtægter med vedtagne ændringer.

Bestyrelsesoversigt

 • Forperson: Jannie Vestergaard
 • Kasserer: Torben Rasmussen
 • Medlemmer:
  • Inga Adamsone
  • Eric Engesgaard
  • Mikael Zebbelin Poulsen
 • Suppleanter til bestyrelsen:
  • Gitte Sauerberg
  • Faisel Sethi
 • Revisor:
  • Betty Kirstein
  • Allan Svendsen
 • Revisorsuppleant:
  • Dorte Petersen

Kontakt til bestyrelsen sker til forpersonen – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Medlemmer af husejerforeningen har modtaget nyhedsbrev med indkaldelse til årets generalforsamling som finder sted torsdag d. 27. april kl. 18 i Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Sædvanen tro nyder vi et stykke smørrebrød og en øl/vand til.

Alle er velkomne, men af hensyn til forplejningen modtager vi gerne din tilmelding senest mandag d. 24. april. Tilmelding sker her, eller iflg. anvisningerne på dagsorden.

Velkommen til årets generalforsamling!

Indkaldelse og dagsorden

Rettidigt indkomne forslag, bilag 1 og bilag 2

Referat og ny bestyrelse – Ordinær generalforsamling 2022

Protokol fra første møder i husejerforeningens bestyrelse

Tak for en god og effektiv generalforsamling med efterfølgende tid til drøftelse af visioner og ideer. Link til Referat og Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsesoversigt

 • Forperson: Jannie Vestergaard
 • Kasserer: Torben Rasmussen
 • Medlemmer:
  • Harald Thornval
  • Eric Engesgaard
  • Mikael Zebbelin Poulsen
 • Suppleanter til bestyrelsen:
  • Gitte Sauerberg
  • Faisel Sethi
 • Revisor:
  • Betty Kirstein
  • Allan Svendsen
 • Revisorsuppleant:
  • Dorte Petersen

Kontakt til bestyrelsen sker til forpersonen – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Foreningen har nu en Bevaringshåndbog

Det er med stor glæde bestyrelsen nu kan løfte sløret for Bevaringshåndbogen for husene i vores forening. På generalforsamlingen i august 2020 blev der nedsat et udvalg til at udarbejde en plan for, hvordan vi i foreningen hver især kan gøre vores til, at foreningens unikke område med de næste 100 år gamle huse bevares på bedste vis.

Udvalgets gedigne arbejde har resulteret i en Bevaringshåndbog, som I kan læse og downloade til eget brug her.

Sammensat billede af originaltegninger, der viser nogle af bygningernes facader

En stor tak skal lyde til udvalget for det fine resultat. Udvalget har bestået af Allan Svendsen, Christian Hestbæk, Birgitte Busch, Gitte Sauerberg og Jacob Lejbach Sørensen, Harald Thornval og Eric Engesgaard.

I arbejdets afsluttende fase har udvalget haft hjælp af artkitektstuderende Emilie Kronborg.

Håndbogen kan og bør konsulteres, når der foretages renoveringer af bygningernes ydre. Statutter, der vedrører husene er også inkluderet i håndbogen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Medlemmer af husejerforeningen har modtaget nyhedsbrev med indkaldelse til årets generalforsamling som finder sted tirsdag d. 26. april kl. 18 i Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Vi afholder igen i år informationsstund efter generalforsamlingen, hvor vi blandt andet vil præsentere håndbogen fra Facadeudvalget. Sædvanen tro nyder vi et stykke smørrebrød og en øl/vand til.

Læs mere under Generalforsamlinger – her er også link til tilmelding. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig mht. forplejning, og kun administrator af matriklen er stemmeberettiget. Tilmeld dig senest d. 19. april. Vel mødt!

Husejerforeningens klokke

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Tid: Tirsdag d. 26. april kl. 18

Sted: Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Indkaldelse og dagsorden

Rettidigt indkomne forslag

Link til tilmelding til generalforsamlingen – tilmelding senest d. 19. april mhb. på forplejning

Referat og ny bestyrelse – Ordinær generalforsamling 2021

Protokol fra første møder i husejerforeningens bestyrelse

Tak for en god og effektiv generalforsamling med efterfølgende tid til drøftelse af visioner og ideer. Link til Referat og Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsesoversigt

 • Forperson: Jannie Vestergaard
 • Kasserer: Torben Rasmussen
 • Medlemmer:
  • Harald Thornval
  • Eric Engesgaard
  • Mikael Zebbelin Poulsen
 • Suppleanter til bestyrelsen:
  • Grete Damgaard
  • Line Munch Jørgensen,
 • Revisor:
  • Betty Kirstein
  • Allan Svendsen
 • Revisorsuppleant:
  • Dorte Petersen

Kontakt til bestyrelsen sker til forpersonen – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Vær med til at påvirke fremtiden for fællesområdet – deltag i undersøgelse

For at finde frem til, hvad fremtiden for vores fællesområde med legepladsen mellem Hyacintvej og Oxford Allé skal indebære vil vi i bestyrelsen gerne inddrage foreningen beboere.

Før vi når så langt som til at bestemme en fremtid for området har vi med baggrund i legepladsinspektørens rapport besluttet, at rive legepladsredskaberne af træ ned og at fæstne trampolinen. De små mål til boldspil forbliver naturligvis på plads.

Legepladseredskaberne fik vi fjernet i sidste uge. Trampolinen blev demonteret i fredags, da den er i stykker, og vi venter nu på, at vi modtager reservedelene fra leverandøren for at kunne stille trampolinen op igen.

Inden vi tager beslutning om, hvad der skal ske på området, og om legepladsen eventuelt skal genopstå i ny og moderne form skal det nævnes, at legepladsen kun kan genskabes, hvis der tilføres midler udefra, f.eks. i form af forhøjet kontingent, optag af lån eller søgning af fonde, da der i det årlige budget ikke er tilstrækkeligt vedligeholdelsesmidler afsat. Dog vil vi formentlig kunne finde penge i budgettet til at genetablere et gyngestativ, hvis der er stemning for dette. Trampolinen indgår i vedligeholdelsesbudgettet for i år.

Hvis du er interesseret i at påvirke, hvordan vores fællesområde skal udvikles er det nu, du kan komme med indspil til bestyrelsen. Besvar spørgsmål via linket her senest d. 15. august: https://forms.gle/ogfCVo2KizPaQ4fc7