Skal du renovere eller ombygge?

Bevaringshåndbog

Der er udarbejdet en bevaringshåndbog for området, der skal understøtte at vi hver især kan gøre vores til, at foreningens unikke område med de næste 100 år gamle huse bevares på bedste vis.

Servitutter

Hvis du planlægger at bygge om, skal du sikre dig at ændringerne opfylder krav i servitutter der er for din ejendom og området.

Som eksempel må der ikke lave ændringer på facader mod gade uden at det godkendes af Københavns Kommune. Ændringer bør i øvrigt følge vejledning i bevaringshåndbogen.

Du kan tjekke servitutter på Tinglysning.dk

Diverse oversigtskort

Kloaknet mellem Hyacintvej og Oxford Allé

Kloaknet Valmuevej

Kloaknet Oxford Allé 16-30

Afløb – Ledningskort-oversigt

Vand- og Gas-stophaner