Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Medlemmer af husejerforeningen indkaldes hermed til årets ordinære generalforsamling d. 23. april kl. 18, Radisevej 2 (Seniorklubben)

Dagsorden jfr. § 7 er som følger

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
 4. Rettidigt indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af honorar til forperson og kasserer samt fastsættelse af kontingent
 6. Valg af forperson for bestyrelsen – Jannie Vestergaard genopstiller gerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsesmedlemmer: Mikael Zeppelin Poulsen, Eric Engesgaard og Inga Adamsone genopstiller gerne
 8. Valg af kasserer (på valg ulige år)
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsupppleant
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 21 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest 2. april. Forslag kan sendes til post@husejerforeningen-aba.dk eller afleveres på adressen: Amagerbrogade 210B, 2., 2300 København S. Rettidigt indkomne forslag meddeles medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 15. april.

Der er indkommet ét rettidigt forslag til behandling under pkt. 4 – bilag 1

Der vil sædvanen tro blive serveret et stykke smørrebrød og en vand eller en øl til de fremmødte efter generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding via linket her: eller til post@husejerforeningen-aba.dk eller gennem brevsprækken på Amagerbrogade 210B, 2. Ved tilmelding angives navn, matrikelnummer og adresse. Seneste tilmelding af hensyn til forplejningen er fredag 19. april.

Hver matrikel er velkommen til at deltage med flere personer til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er administrator for matriklen.

Efter generalforsamlingen vil der blive holdt informationsmøde om bl.a. status på den private parkeringsordning. Har du ønsker om emner til informationsmødet, kontakt gerne bestyrelsen på mailen angivet ovenfor.

Velkommen til årets generalforsamling!

Rigtig god påske!

Vel mødt!

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om indførelse af privat parkeringsordning – februar 2024

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19.00
Indkaldelse finder sted i henhold til foreningens vedtægter §8
Sted: Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for at behandle forslag fra bestyrelsen om indføring af privat parkeringsordning i husejerforeningens område.

Dagsorden

Valg af dirigent

 • Behandling af forslag om privat parkeringsordning
 • Forslag til afstemning

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at forhandle og indgå aftale med privat udbyder om parkeringsregler og parkeringskontrol i de dele af vores område, som ligger udenfor Københavns kommunes parkeringszone. Oplæg med baggrund og eksempler på parkeringsregler vil blive fremsendt senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Baggrund til forslaget

Bestyrelsen for Arbejdernes Byggeforening Amager stiller forslag

om at indføre privat parkeringsordning i området.

Vi har i vinteren 2023-2024 afholdt to informationsmøder med godt fremmøde og gode diskussioner om parkeringsforholdene i vores område, hvor også muligheder og eventuelle vilkår for en privat parkeringsordning er blevet diskuteret og modtaget positivt.

Efter at have arbejdet videre med input fra de to møder, indstiller bestyrelsen nu forslag til at indføre privat parkeringsordning.

Oplæg med baggrund og eksempler på parkeringsregler kan læses her.


Der vil blive serveret en vand eller en øl til de fremmødte.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding via linket her eller til post@husejerforeningen-aba.dk eller gennem brevsprækken på Amagerbrogade 210B, 2. Ved tilmelding angives navn, matrikelnummer og adresse.

Hver matrikel er velkommen til at deltage med flere personer til generalforsamlingen. Seneste tilmelding er af hensyn til forplejningen fredag d. 23. februar.

Stemmeberettiget er administrator for matriklen.

Velkommen!

Mvh. Bestyrelsen

Referat og ny bestyrelse – Ordinær generalforsamling 2023

Tak for en god og effektiv generalforsamling. Link til Referat GF 2023, Regnskab 2022, Balance 2022, Budget 2023, Bestyrelsens beretning 2023 og Vedtægter med vedtagne ændringer.

Bestyrelsesoversigt

 • Forperson: Jannie Vestergaard
 • Kasserer: Torben Rasmussen
 • Medlemmer:
  • Inga Adamsone
  • Eric Engesgaard
  • Mikael Zebbelin Poulsen
 • Suppleanter til bestyrelsen:
  • Gitte Sauerberg
  • Faisel Sethi
 • Revisor:
  • Betty Kirstein
  • Allan Svendsen
 • Revisorsuppleant:
  • Dorte Petersen

Kontakt til bestyrelsen sker til forpersonen – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Medlemmer af husejerforeningen har modtaget nyhedsbrev med indkaldelse til årets generalforsamling som finder sted torsdag d. 27. april kl. 18 i Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Sædvanen tro nyder vi et stykke smørrebrød og en øl/vand til.

Alle er velkomne, men af hensyn til forplejningen modtager vi gerne din tilmelding senest mandag d. 24. april. Tilmelding sker her, eller iflg. anvisningerne på dagsorden.

Velkommen til årets generalforsamling!

Indkaldelse og dagsorden

Rettidigt indkomne forslag, bilag 1 og bilag 2

Referat og ny bestyrelse – Ordinær generalforsamling 2022

Protokol fra første møder i husejerforeningens bestyrelse

Tak for en god og effektiv generalforsamling med efterfølgende tid til drøftelse af visioner og ideer. Link til Referat og Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsesoversigt

 • Forperson: Jannie Vestergaard
 • Kasserer: Torben Rasmussen
 • Medlemmer:
  • Harald Thornval
  • Eric Engesgaard
  • Mikael Zebbelin Poulsen
 • Suppleanter til bestyrelsen:
  • Gitte Sauerberg
  • Faisel Sethi
 • Revisor:
  • Betty Kirstein
  • Allan Svendsen
 • Revisorsuppleant:
  • Dorte Petersen

Kontakt til bestyrelsen sker til forpersonen – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Medlemmer af husejerforeningen har modtaget nyhedsbrev med indkaldelse til årets generalforsamling som finder sted tirsdag d. 26. april kl. 18 i Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Vi afholder igen i år informationsstund efter generalforsamlingen, hvor vi blandt andet vil præsentere håndbogen fra Facadeudvalget. Sædvanen tro nyder vi et stykke smørrebrød og en øl/vand til.

Læs mere under Generalforsamlinger – her er også link til tilmelding. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig mht. forplejning, og kun administrator af matriklen er stemmeberettiget. Tilmeld dig senest d. 19. april. Vel mødt!

Husejerforeningens klokke

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Tid: Tirsdag d. 26. april kl. 18

Sted: Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Indkaldelse og dagsorden

Rettidigt indkomne forslag

Link til tilmelding til generalforsamlingen – tilmelding senest d. 19. april mhb. på forplejning

Referat og ny bestyrelse – Ordinær generalforsamling 2021

Protokol fra første møder i husejerforeningens bestyrelse

Tak for en god og effektiv generalforsamling med efterfølgende tid til drøftelse af visioner og ideer. Link til Referat og Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsesoversigt

 • Forperson: Jannie Vestergaard
 • Kasserer: Torben Rasmussen
 • Medlemmer:
  • Harald Thornval
  • Eric Engesgaard
  • Mikael Zebbelin Poulsen
 • Suppleanter til bestyrelsen:
  • Grete Damgaard
  • Line Munch Jørgensen,
 • Revisor:
  • Betty Kirstein
  • Allan Svendsen
 • Revisorsuppleant:
  • Dorte Petersen

Kontakt til bestyrelsen sker til forpersonen – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Der er nu indkaldt til ordinær generalforsamling d. 20. april. Generalforsamlingen skal jf. vedtægterne afholdes inden udgangen af april. Bestyrelsen er opmærksom på restriktionerne omkring Covid-19, og forventer at kunne informere yderligere efter påske. Her er det vores forhåbning, at restriktionerne er lempet så meget, at vi kan afholde generalforsamlingen. Mere nyt efter påske!

2021 Generalforsamling
Tirsdag d. 20. april, Kl. 18.00
Sted: Amager Seniorklub, Radisevej 2, st. th.

I henhold til foreningens vedtægter § 7 afholdes ordinær generalforsamling d. 20. april 2021

Indkaldelse med dagsorden

Revideret regnskab 2020 og Budget 2021

Bestyrelsen er opmærksom på restriktionerne i forhold til Covid-19, som vi håber lempes efter påske. Efter påske vil der kommer yderligere information om afholdelsen af generalforsamlingen.