Vedtægter

Her finder du husejerforeningens vedtægter.

Vedtægterne blev senest revideret på generalforsamlingen den 24. august 2021 (2021-1)