Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Medlemmer af husejerforeningen indkaldes hermed til årets ordinære generalforsamling d. 23. april kl. 18, Radisevej 2 (Seniorklubben)

Dagsorden jfr. § 7 er som følger

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
 4. Rettidigt indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af honorar til forperson og kasserer samt fastsættelse af kontingent
 6. Valg af forperson for bestyrelsen – Jannie Vestergaard genopstiller gerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsesmedlemmer: Mikael Zeppelin Poulsen, Eric Engesgaard og Inga Adamsone genopstiller gerne
 8. Valg af kasserer (på valg ulige år)
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsupppleant
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 21 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest 2. april. Forslag kan sendes til post@husejerforeningen-aba.dk eller afleveres på adressen: Amagerbrogade 210B, 2., 2300 København S. Rettidigt indkomne forslag meddeles medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 15. april.

Der er indkommet ét rettidigt forslag til behandling under pkt. 4 – bilag 1

Der vil sædvanen tro blive serveret et stykke smørrebrød og en vand eller en øl til de fremmødte efter generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding via linket her: eller til post@husejerforeningen-aba.dk eller gennem brevsprækken på Amagerbrogade 210B, 2. Ved tilmelding angives navn, matrikelnummer og adresse. Seneste tilmelding af hensyn til forplejningen er fredag 19. april.

Hver matrikel er velkommen til at deltage med flere personer til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er administrator for matriklen.

Efter generalforsamlingen vil der blive holdt informationsmøde om bl.a. status på den private parkeringsordning. Har du ønsker om emner til informationsmødet, kontakt gerne bestyrelsen på mailen angivet ovenfor.

Velkommen til årets generalforsamling!

Rigtig god påske!

Vel mødt!