Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om indførelse af privat parkeringsordning – februar 2024

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19.00
Indkaldelse finder sted i henhold til foreningens vedtægter §8
Sted: Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for at behandle forslag fra bestyrelsen om indføring af privat parkeringsordning i husejerforeningens område.

Dagsorden

Valg af dirigent

  • Behandling af forslag om privat parkeringsordning
  • Forslag til afstemning

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at forhandle og indgå aftale med privat udbyder om parkeringsregler og parkeringskontrol i de dele af vores område, som ligger udenfor Københavns kommunes parkeringszone. Oplæg med baggrund og eksempler på parkeringsregler vil blive fremsendt senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Baggrund til forslaget

Bestyrelsen for Arbejdernes Byggeforening Amager stiller forslag

om at indføre privat parkeringsordning i området.

Vi har i vinteren 2023-2024 afholdt to informationsmøder med godt fremmøde og gode diskussioner om parkeringsforholdene i vores område, hvor også muligheder og eventuelle vilkår for en privat parkeringsordning er blevet diskuteret og modtaget positivt.

Efter at have arbejdet videre med input fra de to møder, indstiller bestyrelsen nu forslag til at indføre privat parkeringsordning.

Oplæg med baggrund og eksempler på parkeringsregler kan læses her.


Der vil blive serveret en vand eller en øl til de fremmødte.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding via linket her eller til post@husejerforeningen-aba.dk eller gennem brevsprækken på Amagerbrogade 210B, 2. Ved tilmelding angives navn, matrikelnummer og adresse.

Hver matrikel er velkommen til at deltage med flere personer til generalforsamlingen. Seneste tilmelding er af hensyn til forplejningen fredag d. 23. februar.

Stemmeberettiget er administrator for matriklen.

Velkommen!

Mvh. Bestyrelsen