Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Medlemmer af husejerforeningen indkaldes hermed til årets ordinære generalforsamling d. 23. april kl. 18, Radisevej 2 (Seniorklubben)

Dagsorden jfr. § 7 er som følger

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
 4. Rettidigt indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af honorar til forperson og kasserer samt fastsættelse af kontingent
 6. Valg af forperson for bestyrelsen – Jannie Vestergaard genopstiller gerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsesmedlemmer: Mikael Zeppelin Poulsen, Eric Engesgaard og Inga Adamsone genopstiller gerne
 8. Valg af kasserer (på valg ulige år)
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsupppleant
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 21 dage inden generalforsamlingen, dvs. senest 2. april. Forslag kan sendes til post@husejerforeningen-aba.dk eller afleveres på adressen: Amagerbrogade 210B, 2., 2300 København S. Rettidigt indkomne forslag meddeles medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 15. april.

Der er indkommet ét rettidigt forslag til behandling under pkt. 4 – bilag 1

Der vil sædvanen tro blive serveret et stykke smørrebrød og en vand eller en øl til de fremmødte efter generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding via linket her: eller til post@husejerforeningen-aba.dk eller gennem brevsprækken på Amagerbrogade 210B, 2. Ved tilmelding angives navn, matrikelnummer og adresse. Seneste tilmelding af hensyn til forplejningen er fredag 19. april.

Hver matrikel er velkommen til at deltage med flere personer til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er administrator for matriklen.

Efter generalforsamlingen vil der blive holdt informationsmøde om bl.a. status på den private parkeringsordning. Har du ønsker om emner til informationsmødet, kontakt gerne bestyrelsen på mailen angivet ovenfor.

Velkommen til årets generalforsamling!

Rigtig god påske!

Vel mødt!

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om indførelse af privat parkeringsordning – februar 2024

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19.00
Indkaldelse finder sted i henhold til foreningens vedtægter §8
Sted: Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for at behandle forslag fra bestyrelsen om indføring af privat parkeringsordning i husejerforeningens område.

Dagsorden

Valg af dirigent

 • Behandling af forslag om privat parkeringsordning
 • Forslag til afstemning

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at forhandle og indgå aftale med privat udbyder om parkeringsregler og parkeringskontrol i de dele af vores område, som ligger udenfor Københavns kommunes parkeringszone. Oplæg med baggrund og eksempler på parkeringsregler vil blive fremsendt senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Baggrund til forslaget

Bestyrelsen for Arbejdernes Byggeforening Amager stiller forslag

om at indføre privat parkeringsordning i området.

Vi har i vinteren 2023-2024 afholdt to informationsmøder med godt fremmøde og gode diskussioner om parkeringsforholdene i vores område, hvor også muligheder og eventuelle vilkår for en privat parkeringsordning er blevet diskuteret og modtaget positivt.

Efter at have arbejdet videre med input fra de to møder, indstiller bestyrelsen nu forslag til at indføre privat parkeringsordning.

Oplæg med baggrund og eksempler på parkeringsregler kan læses her.


Der vil blive serveret en vand eller en øl til de fremmødte.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til generalforsamlingen, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding via linket her eller til post@husejerforeningen-aba.dk eller gennem brevsprækken på Amagerbrogade 210B, 2. Ved tilmelding angives navn, matrikelnummer og adresse.

Hver matrikel er velkommen til at deltage med flere personer til generalforsamlingen. Seneste tilmelding er af hensyn til forplejningen fredag d. 23. februar.

Stemmeberettiget er administrator for matriklen.

Velkommen!

Mvh. Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Medlemmer af husejerforeningen har modtaget nyhedsbrev med indkaldelse til årets generalforsamling som finder sted torsdag d. 27. april kl. 18 i Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Sædvanen tro nyder vi et stykke smørrebrød og en øl/vand til.

Alle er velkomne, men af hensyn til forplejningen modtager vi gerne din tilmelding senest mandag d. 24. april. Tilmelding sker her, eller iflg. anvisningerne på dagsorden.

Velkommen til årets generalforsamling!

Indkaldelse og dagsorden

Rettidigt indkomne forslag, bilag 1 og bilag 2

Referat og ny bestyrelse – Ordinær generalforsamling 2022

Protokol fra første møder i husejerforeningens bestyrelse

Tak for en god og effektiv generalforsamling med efterfølgende tid til drøftelse af visioner og ideer. Link til Referat og Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsesoversigt

 • Forperson: Jannie Vestergaard
 • Kasserer: Torben Rasmussen
 • Medlemmer:
  • Harald Thornval
  • Eric Engesgaard
  • Mikael Zebbelin Poulsen
 • Suppleanter til bestyrelsen:
  • Gitte Sauerberg
  • Faisel Sethi
 • Revisor:
  • Betty Kirstein
  • Allan Svendsen
 • Revisorsuppleant:
  • Dorte Petersen

Kontakt til bestyrelsen sker til forpersonen – gerne ved brug af: Kontakt bestyrelsen

Foreningen har nu en Bevaringshåndbog

Det er med stor glæde bestyrelsen nu kan løfte sløret for Bevaringshåndbogen for husene i vores forening. På generalforsamlingen i august 2020 blev der nedsat et udvalg til at udarbejde en plan for, hvordan vi i foreningen hver især kan gøre vores til, at foreningens unikke område med de næste 100 år gamle huse bevares på bedste vis.

Udvalgets gedigne arbejde har resulteret i en Bevaringshåndbog, som I kan læse og downloade til eget brug her.

Sammensat billede af originaltegninger, der viser nogle af bygningernes facader

En stor tak skal lyde til udvalget for det fine resultat. Udvalget har bestået af Allan Svendsen, Christian Hestbæk, Birgitte Busch, Gitte Sauerberg og Jacob Lejbach Sørensen, Harald Thornval og Eric Engesgaard.

I arbejdets afsluttende fase har udvalget haft hjælp af artkitektstuderende Emilie Kronborg.

Håndbogen kan og bør konsulteres, når der foretages renoveringer af bygningernes ydre. Statutter, der vedrører husene er også inkluderet i håndbogen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Medlemmer af husejerforeningen har modtaget nyhedsbrev med indkaldelse til årets generalforsamling som finder sted tirsdag d. 26. april kl. 18 i Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Vi afholder igen i år informationsstund efter generalforsamlingen, hvor vi blandt andet vil præsentere håndbogen fra Facadeudvalget. Sædvanen tro nyder vi et stykke smørrebrød og en øl/vand til.

Læs mere under Generalforsamlinger – her er også link til tilmelding. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig mht. forplejning, og kun administrator af matriklen er stemmeberettiget. Tilmeld dig senest d. 19. april. Vel mødt!

Husejerforeningens klokke

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Tid: Tirsdag d. 26. april kl. 18

Sted: Amager Seniorklub, Radisevej 2, st.

Indkaldelse og dagsorden

Rettidigt indkomne forslag

Link til tilmelding til generalforsamlingen – tilmelding senest d. 19. april mhb. på forplejning

Vær med til at påvirke fremtiden for fællesområdet – deltag i undersøgelse

For at finde frem til, hvad fremtiden for vores fællesområde med legepladsen mellem Hyacintvej og Oxford Allé skal indebære vil vi i bestyrelsen gerne inddrage foreningen beboere.

Før vi når så langt som til at bestemme en fremtid for området har vi med baggrund i legepladsinspektørens rapport besluttet, at rive legepladsredskaberne af træ ned og at fæstne trampolinen. De små mål til boldspil forbliver naturligvis på plads.

Legepladseredskaberne fik vi fjernet i sidste uge. Trampolinen blev demonteret i fredags, da den er i stykker, og vi venter nu på, at vi modtager reservedelene fra leverandøren for at kunne stille trampolinen op igen.

Inden vi tager beslutning om, hvad der skal ske på området, og om legepladsen eventuelt skal genopstå i ny og moderne form skal det nævnes, at legepladsen kun kan genskabes, hvis der tilføres midler udefra, f.eks. i form af forhøjet kontingent, optag af lån eller søgning af fonde, da der i det årlige budget ikke er tilstrækkeligt vedligeholdelsesmidler afsat. Dog vil vi formentlig kunne finde penge i budgettet til at genetablere et gyngestativ, hvis der er stemning for dette. Trampolinen indgår i vedligeholdelsesbudgettet for i år.

Hvis du er interesseret i at påvirke, hvordan vores fællesområde skal udvikles er det nu, du kan komme med indspil til bestyrelsen. Besvar spørgsmål via linket her senest d. 15. august: https://forms.gle/ogfCVo2KizPaQ4fc7

ABA Loppemarked 2021

Kære beboere, lejere og ejere.

Lørdag d. 14 august vil vi igen arrangere loppemarked i kvarteret. Vi regner med at gentage succesen og den gode stemning fra loppemarkedet i august 2019 – dog vil vejret i år blive bedre end det var den gang.

Boderne stilles op ved “Trekanten” og ned langs Oxford Allé 10-32. Vi starter kl 11 og fortsætter til kl 16 eller når der ikke er flere lopper. Der tages forbehold for regnvejr.

Hvis du vil deltage med en bod … så læs mere her.

Brug sommeren på at forberede dig ved at få overblik over dine lopper og del gerne FB eventet til familie, venner, kollegaer og i dine sociale kanaler!

Fælles havedag d. 17. april 2021

I bestyrelsen har vi besluttet at gøre noget ved fællesarealet med legepladsen mellem Hyacintvej og Oxford Allé. Området tilhører jo os allesammen, og vi vil gerne gøre det mere tillokkende at bruge – samtidig med at vi gør noget godt for biodiversiteten.

Derfor inviterer vi til: Fælles Havedag, lørdag den 17. april fra kl 10.00 – ca. kl. 16

I store træk skal vi plante 3 æbletræer, 2 blommetræer og 10 rabarberplanter. Rundt om stammerne skal lægges en mindre cirkel af pigsten i afrettergrus (den del tager tid, men børnene kan sagtens hjælpe til), og vi håber at få gang i et par griller omkring frokosttid.

Vi har udvalgt træerne efter at sorten er sund og smager godt, træerne er nemme at holde, de bliver ikke gigantiske, og har en god, stabil frugtbæring. Og så er de gode bestøvere for hinanden og måske de frugttræer I allerede har, eller overvejer at plante i jeres egne haver.

Arrangementet er underlagt forsamlingsforbuddet på op til 50 personer udendørs, som gælder for foreninger. Samtidig vil det være rart at have overblik over hvor mange, der har lyst til at give en hånd med og hygge sig med naboerne. Derfor skal man melde sig til, enten kl 10-13 eller kl 13-16 (eller begge dele), så vi har styr på antallet. Vi håber at rigtigt mange vil være med, og er det ikke som om vi trænger til at komme ud og lave noget sammen?

Tilmelding er nødvendig pga. forsamlingsforbuddet

Du tilmelder dig her med navn og adresse samt, hvornår du/I ønsker at deltage, dvs. kl. 10-13 eller/og kl. 13-ca. kl. 16 – tilmeldingsblanket

Et billede, der indeholder frugt, plante, blad, grøn

Automatisk genereret beskrivelse

Brostrøm Guldreinet stammer fra Carl Jacobson Brostrøms planteskole ved Viborg

Et lille kuriosum: Vi har bla. bestilt et æbletræ med et navn, der gør at vi aldrig glemmer hvornår træerne er plantet. Det er en meget sjælden dansk æblesort fra ca 1860’erne, den dyrkes stort set ikke, selvom træet er sundt og æblet smager fortrinligt. Og så hedder sorten Brostrøm Guldreinet, det er vel meget passende i et år med corona?

Tovholder på projektet er Eric Engesgaard, Hyacintvej 18, st., eric.engesgaard@nordiskfilmtv.dk

Vi glæder os til en herlig dag sammen!

Fællessang 4. maj 2020 – 75-året for Befrielsen

Mandag 4. maj 2020 var det 75 år siden 2. verdenskrig sluttede i Danmark. Ved den lejlighed samledes omkring 70 beboere fra kvarteret omkring krydset Valumevej-Oxford Allé til fællessang i skumringen. Arrangementet blev afholdt med behørig afstand mellem deltagerne på grund af situationen omkring Coronavirus.

Der blev sunget Kringsatt av fiender, Hvad var det dog der skete / Den blå anemone, En lærke letted, I Danmark er jeg født  – samt Nu er jord og himmel stille.

Det var en god og smuk begivenhed. Siden var der stearinlys i vinduerne og et par bålfad i haverne. Link til event på FB.